Kort løype

Distansen

Kort løype er en triatlon som arrangeres lørdag 10. juni 2023. Konkurransen består av 500 meter svømming, 21 kilometer sykling og 5 kilometer løping, og den passer for både elite, mosjonister og ungdom.

Deltakerne svømmer 500 meter "mot klokka", med bøyene på venstre side.
Deltakerne sykler først til Tromøy kirke. Deretter sykler de to runder á 8,3 kilometer, før de sykler tilbake samme vei som de kom.

Høydeprofil av tilførselsveien fra T1 til rundløypa.
Høydeprofil av rundløypa som sykles 2 runder.
NY! Løpeløype på Hoveodden á 2,5 kilometer som løpes 2 runder.

Arena

Konkurransen gjennomføres på Hove i Arendal. Svømminga foregår i Hovekilen (saltvann), syklinga foregår på asfalt i en forholdsvis flat løype, mens løpinga foregår på skogbunn rundt Hoveodden.

Påmelding

Påmeldingen stenger tirsdag 6. juni kl. 23.59. Påmeldingen er bindende.

Program (tentativt)

Fredag 9. juni 2023:

Kl.15 - 20: Utlevering av deltakerposer vil foregå hos Sykkelsport AS, Blødekjær 26, 4838 Arendal.

Lørdag 10. juni 2023:

Kl.06.30: Parkering åpner

Kl.07.00: Deltakerservice åpner. Utlevering av deltakerposer

Kl.07.00: Skiftesonen åpner

Kl.08.10: Obligatorisk prerace-møte Lang løype mosjon

Kl.08.30: Start Lang løype mosjon, også stafettlag

Kl.10.40: Obligatorisk prerace-møte for Kort løype mosjon

Kl.11.00: Start Kort løype mosjon (menn)

Kl.11.05: Start Kort løype mosjon (kvinner og stafettlag)

Kl.12.40: Obligatorisk prerace-møte Supersprint

Kl. 13.00: Start Supersprint

Kl.13.45: Obligatorisk prerace-møte (analogt) NM normaldistansen (sekretariatet)

Kl. 16.00: Obligatorisk prerace-møte (virtuelt) NM normaldistansen (via tilsendt lenke)

Søndag 11. juni 2023:

Kl.06.30: Parkering åpner

Kl.07.00: Deltakerservice åpner. Utlevering av deltakerposer

Kl.07.00: Skiftesonen åpner

Kl.08.30: Start NM normaldistansen

Kl.12.30: Medaljeseremonier NM

Startkontingenter

Triatlon individuelt, kort løype mosjon: NOK 700 (aldergrense: født 2007)

Triatlon følgestafett (tre deltakere: én svømmer, én sykler og én svømmer): NOK 900

Lisens, forsikring og klubbtilhørighet

Alle deltakere i konkurranser på NTFs terminliste må tegne lisens for å kunne delta. Deltakeren kan velge mellom helårslisens eller engangslisens. Lisensen kan tegnes ved påmelding, eller i sekretariatet ved henting av deltakerposen. Utøvere som er medlemmer i idrettsklubb tilknyttet Norges Triatlonforbund (NTF) og som har gyldig lisens, vil være forsikret gjennom lisensen under arrangementet. Dersom en deltaker representerer en klubb som hun/han ikke er representasjonsberettiget for, kan klubben ilegges straffegebyr på 1000 kr og resultatene for denne utøveren slettes. 

Forsikringen man får sammen med engangslisensen gjelder kun under selve konkurransedagen, og denne krever ikke klubbtilhørighet. 

Avlysning

Ved avlysning av arrangementet før 1. mai 2023 refunderes 50 % av startkontingenten.Ved avlysning etter dette tidspunkt, refunderes ikke startkontingenten. Dette gjelder uavhengig av grunnen til avlysningen. Ved dårlig vannkvalitet, for lav vanntemperatur, for få påmeldte eller andre uforutsigbare årsaker forbeholder arrangøren seg retten til å flytte, endre eller avlyse arrangementet. 

Aldersgrenser og klasser

Deltakerne må være født i 2007 eller tidligere. Dere konkurrerer mot deltakere i samme aldersklasse, iht. NTF sitt regelverk. Aldersklassen bestemmes av fødselsåret.

Utstyrskrav

Deltakerne skal stille med hette gitt av arrangøren. Ekstra svømmehette for å holde varmen (vanlig eller i neopren) er tillatt. Ekstra hette skal i så fall være under arrangørens hette.

Det er ikke tillatt med hansker, svømmeføtter, snorkel eller annet utstyr som potensielt kan øke svømmehastigheten. 

Det oppfordres til å bruke våtdrakt, men det stilles ikke noe krav til bruk av våtdrakt så fremt temperaturen i vannet ikke blir for lav og juryen velger å innføre påbud om drakt. Endringer i dette vil bli opplyst på deltakermøtet (pre-race) før start.

Det er påbudt med CE-merket sykkelhjelm og krav om fungerende bremser.

Utover dette vises det til NTF sitt regelverk.

Parkering

Hove leirsenter har stor parkeringskapasitet. Herifra er det ca. 750 meter ned til arenaen.

Deltakerposer

Fredag kl. 15 - 20: Utlevering av deltakerposer vil foregå hos Sykkelsport AS, Blødekjær 26, 4838 Arendal.

Lørdag fra kl. 07.00 i sekretariatet ved skiftesonen.

Det er mulig å hente for andre utøvere, forutsatt at det fremvises legitimasjon og fullmakt fra vedkommende utøver. Lisensen tegnes ved påmelding.

Engangslisens kan også tegnes i sekretariatet ved henting av deltakerposen; da betales lisensen med Vipps, vi tar IKKE imot kontanter.

Start 

Konkurransene arrangeres som med puljestarter på de ulike distansene.

Regler

NTF sitt konkurransereglement har til formål å:

• Sikre rettferdige konkurranser i god sportsånd

• Sikre deltakernes sikkerhet før, under og etter konkurranse

• Fremme evner og talent uten unødvendig begrensning på utøvernes muligheter

• Gi sanksjonsmuligheter overfor utøvere som tilegner seg en urettmessig fordel

Brudd på konkurranseregler kan resultere i at utøveren blir verbalt advart, straffes med tidsstraff, blir diskvalifisert eller suspendert/utestengt.  

Doping

Hove Tri følger Antidoping Norges regelverk. Alle utøvere er ansvarlige for å sette seg inn i Antidoping Norges regelverk inkludert rutiner for testing.

Forsøpling

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon.

Tidsbegrensninger (cutoff)

Det settes en maksimaltid på 2,5 timer for å fullføre, og deltakere som bruker lengre tid enn dette, kan bes om å bryte løpet.

Resultater

Endelige resultatlister blir publisert kort etter målgang.

Protester

En utøver som protesterer mot en annen utøver, arrangør, arrangement eller dommer, må varsle hoveddommeren (HD) om at protesten vil komme, senest fem (5) minutter etter hans/hennes målgang. Selve protesten må være skriftlig levert senest femten (15) minutter etter målgang. Det er et protestgebyr på kr 400. Stevnets jury vil behandle protesten på vanlig måte og meddele resultatet til klageren på stedet. Juryens beslutning er endelig.

Premiering

De tre beste damer/ herrer i hver klasse.

Gjenglemt

Gjenglemt utstyr vil bli oppbevart av stevneledelsen i inntil én uke etter konkurransen.

Overnatting

Hove har stor overnattingskapasitet, med både hotell, leirsenter og campingplasser.

Forsøk:

Canvas Hove Her er det overnatting for alle midt i arenaen til Hove Tri, alt fra ditt eget telt til yurter med ferdig oppredd seng og badekar på rommet.

Hove leirsenter Ligger ved parkeringen til Hove Tri 750 meter fra arenaen. Overnatting for små, mellomstore og store grupper.

Arendal Herregård Spa & Resort Ca 1,5 kilometer fra arenaen; her kan du kose deg og lade opp.