Om Hove Tri

Hove Tri er en sportsfestival som arrangeres av Arendal Triathlon hvert år. Første gang festivalen ble arrangert var i 2009. Datoen for 2020 er lørdag 5. september. Hove Tri ønsker å bidra til pur idrettsglede og folkehelse, enten du er 8, 18 eller 80 år.