Trafikkavvikling og publikum

Velkommen til Hove Tri!

Vi er så heldige at vi får lov til å arrangere Hove Tri på Tromøy like utenfor Arendal. Det har vi gjort helt siden 2009, og det hadde ikke vært mulig uten stor forståelse fra tålmodige naboer og en rekke instanser, heriblant Arendal kommune, Arendal Havn, miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Agder, politi og Statens vegvesen.

Så derfor, på vegne av 600 deltakere: Tusen takk!

TRAFIKKAVVIKLING

For å kunne gjennomføre arrangementet lørdag 8. juni på en forsvarlig måte, er vi avhengig av å kunne regulere trafikken. Noe ventetid må derfor påregnes på arrangementsdagene.

De største inngrepene er:

  • Krysset ved Tromøy kirke er stengt for all biltrafikk i tidsrommet 08.30 – 14.00 lørdag.
  • Trafikken fra Færvik og til Hove kjører som vanlig inn Tromøy kirkevei. Mellom Flangeborg (innkjørsel mot Gjerstad) og  Sandum-krysset blir det kolonnekjøring, vekselvis i begge retninger. Følg anvisninger! NB: På strekninga går trafikken i den ene kjørebanen, mens syklistene ligger i den andre. Vis aktsomhet og ta hensyn!
  • Veien mellom Sandum-krysset og Tromøy kirke er stengt for ordinær biltrafikk. Med unntak av beboere på denne strekningen! NB: På strekninga går trafikken i den ene kjørebanen, mens syklistene ligger i den andre. Vis aktsomhet og ta hensyn!
  • Veien over Gjerstad blir regulert i det aktuelle tidsrommet, kun nødvendig trafikk i samme retning som syklistene tillates..
  • Trafikk som skal øst for Tromøy kirke, kjører RV409 (Østre Tromøyvei), fra Tromøy-brua og mot Kongshavn. Skal du mot f. eks. Bjellandstrand, svinger du av mot Tromøy kirke ved Hefte og inn på Tromøy kirkevei. Herifra blir det kolonnekjøring, med anvisninger fra vakter. NB: På strekninga går trafikken i den ene kjørebanen, mens syklistene ligger i den andre. Vis aktsomhet og ta hensyn!
  • Hovekilen blir stengt for all båttrafikk mellom kl. 08.15 og 09.30 både lørdag. Under resten av arrangementet vil det være begrensninger på siden mot Hove og bryggen der, følg anvisningen til vaktbåtene.
  • Busslinje 102 kjører via Østre Tromøyvei lørdag. Dette gjelder avgangene fra Skare til Arendal fra kl. 09.05 og til kl. 13.05, samt avgangene fra Arendal bussterminal til Skare fra kl. 08.30 og til kl. 12.30.

  • Hove Tri Supersprint (ungdom), kl. 13 -14:
  • Ungdomskonkurransen er for ungdom mellom 13 og 16 år. Deltakerne svømmer 375 m i Hovekilen, før de sykler 3 runder nær Tromøy kirke, og dernest løper på Hoveodden. Startskuddet går kl 13 og varer til kl. 14.
  • Syklingen foregår kl. 13.15 -13.45. Løypa (se kart nederst) går motsatt retning av «voksenløypene»; se nederste kart. Det vil være vakter i løypen, men vi oppfordrer innstendig naboer til å minimere (helst unngå) bruken av bil når syklingen pågår, slik at vi får maksimal sikkerhet for ungdommen.


Alle deltakerne skal gå fra parkeringen og ned til arenaen. De kan velge mellom to traseer, som begge merket oransje på kartet. De to alternativene er ca. 750 meter lange.
Kartet viser hvor det vil være kolonnekjøring mellom Flangeborg og Sandum-krysset. Dette gjelder både publikummere og deltakere. Ventetid må påregnes.


Kartet viser strekket fra Hefte til Bjelland, hvor det vil være kolonnekjøring. Ventetid må påregnes.

SUPERSPRINT: Kart som viser løypa til ungdomskonkurransen (13 - 16 år), som foregår kl. 13 - 14.


Meld deg på idag!

Alle trenger et mål for treninga, og nå er du bare ett klikk unna.

Meld deg på