Trafikkavvikling og publikum

Vanligvis er Hove Tri en gedigen publikumsfest. I år blir det annerledes.

Vi er så heldige at vi får lov til å arrangere Hove Tri på Tromøy like utenfor Arendal. Det har vi gjort helt siden 2009, og det hadde ikke vært mulig uten stor forståelse fra tålmodige naboer og en rekke instanser, heriblant Arendal kommune, politi og Statens vegvesen. Så derfor, også i år: Tusen takk!

TRAFIKKAVVIKLING

For å kunne gjennomføre arrangementet lørdag 12. juni på en forsvarlig måte, er vi avhengig av kunne regulerer trafikken. Ventetid må derfor påregnes på selve arrangementsdagen.

De største inngrepene er:

  • Krysset ved Tromøy kirke er stengt for all biltrafikk i tidsrommet 08.30 – 16.30 på arrangementsdagen.
  • Trafikken fra Færvik og til Hove kjører som vanlig inn Tromøy kirkevei. Mellom Flangeborg (innkjørsel mot Gjerstad) og  Sandum-krysset blir det kolonnekjøring, vekselvis i begge retninger. Følg anvisninger! NB: På strekninga går trafikken i den ene kjørebanen, mens syklistene ligger i den andre. Vis aktsomhet og ta hensyn!
  • Veien mellom Sandum-krysset og Tromøy kirke er stengt for ordinær biltrafikk. Med unntak av beboere på denne strekningen! NB: På strekninga går trafikken i den ene kjørebanen, mens syklistene ligger i den andre. Vis aktsomhet og ta hensyn!
  • Veien over Gjerstad blir regulert i det aktuelle tidsrommet, kun nødvendig trafikk i samme retning som syklistene tillates..
  • Trafikk som skal øst for Tromøy kirke, kjører RV409 (Østre Tromøyvei), fra Tromøy-brua og mot Kongshavn. Skal du mot f.eks. Bjellandstrand, svinger du av mot Tromøy kirke ved Hefte og inn på Tromøy kirkevei. Herifra blir det kolonnekjøring, med anvisninger fra vakter. NB: På strekninga går trafikken i den ene kjørebanen, mens syklistene ligger i den andre. Vis aktsomhet og ta hensyn!
  • Hovekilen blir stengt for all båttrafikk mellom kl. 08.15 og 09.30. Under resten av arrangementet vil det være begrensninger på siden mot Hove og bryggen der, følg anvisningen til vaktbåtene.
  • Busslinje 102 kjører via Østre Tromøyvei på arrangementsdagen. Dette gjelder avgangene fra Skare til Arendal fra kl. 08.55 og til kl. 15.55, samt avgangene fra Arendal bussterminal til Skare fra kl. 08.25 og til kl. 15.25.
Alle deltakerne skal gå fra parkeringen og ned til arenaen. De kan velge mellom to traseer, som begge merket oransje på kartet. De to alternativene er ca. 750 meter lange.

SMITTEVERN & PUBLIKUM

På grunn av den pågående pandemien vil vi i år dessverre ikke kunne ønske velkommen publikum på samme måte som tidligere. Det betyr ikke at det ikke er anledning til å bivåne årets Hove Tri, men vi ber vi publikum om å opptre med aktsomhet; herunder holde avstand, utøve god hygiene og ikke være i nærheten av arrangementet hvis dere er syke eller har feber eller symptomer på luftveisinfeksjoner.

På grunn av pandemien har vi bare i svært begrenset omfang anledning til å slippe inn publikummere på selve arenaen på Hoveodden, som er forbeholdt deltakere og arrangører. Området rundt arenaen er imidlertid stort, og det er mulig å heie her. Men - vi ber innstendig om at publikummere bruker munnbind, unngår sammenstillinger og holder avstand til deltakerne.

Kartet viser hvor det vil være kolonnekjøring mellom Flangeborg og Sandum-krysset. Dette gjelder både publikummere og deltakere. Ventetid må påregnes.


Kartet viser strekket fra Hefte til Bjelland, hvor det vil være kolonnekjøring. Ventetid må påregnes.Meld deg på idag!

Alle trenger et mål for treninga, og nå er du bare ett klikk unna.

Meld deg på