Skoletriatlon

Distanser

Distansen er 100 meter svømming, 2,5 kilometer sykkel og 1 kilometer løp. Starten gjennomføres ved puljestarter. (De endelige puljene settes opp nærmere arrangementsdagen.)

Arena

Alle aktivitetene foregår på Hove.

Påmelding

Påmelding åpner i mai 2021.

Startkontingenter

Det er gratis å delta.

Klasser

• 5. klasse (gutter / jenter)

• 6. klasse (gutter / jenter)

• 7. klasse (gutter / jenter)

Utstyrskrav

Det stilles ikke noe krav til bruk av våtdrakt. Alle sykler (ikke el-sykler) er tillatt, men det er krav til bremser og hjelm.

Deltakerposer

Utlevering av deltakerposer vil foregå i sekretariatet før start.  

Start 

Konkurransene arrangeres som med puljestarter.

Regler

NTF sitt konkurransereglement har til formål å:

• Sikre rettferdige konkurranser i god sportsånd

• Sikre deltakernes sikkerhet før, under og etter konkurranse

• Fremme evner og talent uten unødvendig begrensning på utøvernes muligheter

• Gi sanksjonsmuligheter overfor utøvere som tilegner seg en urettmessig fordel

Brudd på konkurranseregler kan resultere i at utøveren blir verbalt advart, straffes med tidsstraff, blir diskvalifisert eller suspendert/utestengt.  

Doping

Hove Tri følger Antidoping Norges regelverk. Alle utøvere er ansvarlige for å sette seg inn i Antidoping Norges regelverk inkludert rutiner for testing.

Forsøpling

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon.

Resultater

Endelige resultatlister blir publisert kort etter målgang.

Premiering

Alle deltakerne som fullfører vil bli premiert.

Gjenglemt

Gjenglemt utstyr vil bli oppbevart av stevneledelsen i inntil én uke etter konkurransen.

Program (foreløpig)

Fredag 11. juni 2021:

Kl. 10.00: Oppmøte.

Kl. 11.00: Start 5. klasse

Kl. 11.15: Start 6. klasse

Kl. 11.30: Start 7. klasse

Premieutdeling.