NM 2020

NM 2020 på sprintdistansen arrangeres på Hove i Arendal lørdag 5. september (tidligere 13. juni).

NB: Det blir non draft (ikke drafting) under NM i år ihht til NTF's sin smittevern veileder. Bruk av temposykkel er tillatt.

NM-deltakerne svømmer 750 meter i en rundbane.
Deltakerne sykler først til Tromøy kirke. Deretter sykler de to runder á 8,3 kilometer, før de sykler samme vei tilbake.
Høydeprofil av tilførselsveien fra T1 til rundløypa.
Høydeprofil av rundløypa som sykles 2 runder.
Deltakerne løper to runder á 2,5 kilometer på Hoveodden.

Arena

Konkurransen gjennomføres på Hove, cirka 10 kilometer fra Arendal. Svømminga foregår i Hovekilen (saltvann), syklinga foregår på asfalt i en forholdsvis flat løype, mens løpinga foregår på skogsbunn rundt Hoveodden.

Påmelding

Påmeldingen er åpen. Påmeldingen er bindende.

Vi gjør oppmerksom på at NM-deltakere må ha løst helårslisens og være medlem av en klubb tilknyttet Norges Triatlonforbund (NTF), for å kunne delta.

Det er krav til klubbdrakt eller nøytral drakt i NM.

Program (NB: Midlertidig)

Torsdag 3. september 2020:

Kl. 15.30: Deltakerservice Hove Tri åpner, Sykkelsport (Vestregate, Arendal).

Kl. 20.00: Deltakerservice Hove Tri stenger, Sykkelsport (Vestregate, Arendal).

Fredag 4. september 2020:

Kl. 15.30: Deltakerservice Hove Tri åpner, Sykkelsport (Vestregate, Arendal).

Kl. 20.00: Deltakerservice Hove Tri stenger, Sykkelsport (Vestregate, Arendal).

Lørdag 5. september 2020:

Kl. 06.00: Parkering åpner

Kl. 07.00: Deltakerservice / sekretariat åpner.

 

Kl. 07.00: Skiftesone åpner lang løype, også stafettlag - STENGER KL. 08.00

Kl. 08.10: Obligatorisk Pre-race møte Lang løype mosjon.

Kl. 08.30: Start Lang løype mosjon, også stafettlag (olympisk).

Kl. 11.00 – 12.15: Deltakere lang løype forlater skiftesone i egen utgang.

 

Kl. 11.00: Skiftesone åpner kort løype, også stafettlag – STENGER KL. 12.00

Kl. 12.10: Obligatorisk Pre-race møte Kort løype mosjon.

Kl. 12.30: Start Kort løype, også stafettlag (sprint).

Kl. 13.30 – 14.15: Deltakere kort løype forlater skiftesone i egen utgang.

 

Kl. 13.30: Skiftesone åpner for NM klassene – STENGER KL. 14.00

Kl. 14.30: Start NM sprint Elite

Kl. 14.35: Start NM sprint junior

Kl. 14.40: Start NM age group

 

Kl. 14.30: Skiftesonen UM Supersprint åpner – STENGER KL. 15.00

Kl. 15.30: Start Supersprint Ungdomsmesterskapet (UM).

 

Kl.17.00: Hove Trilek (barn 5-12 år)

 

Kl. 12.30: Obligatorisk Pre-race møte for deltakere norgesmesterskapet (NM).

Kl. 13.00: Obligatorisk Pre-race møte forSupersprint UM

Startkontingenter

NM Triatlon individuelt, sprintdistansen: NOK 800 (aldergrense: født 2002).

Startkontingenten refunderes ikke, uansett årsak.

Lisens, forsikring og klubbtilhørighet

Alle deltakere i konkurranser på NTFs terminliste må tegne lisens for å kunne delta. Deltakeren kan velge mellom helårslisens eller engangslisens. Lisensen kan tegnes ved påmelding, eller i sekretariatet ved henting av deltakerposen. Utøvere som er medlemmer i idrettsklubb tilknyttet Norges Triatlonforbund (NTF) og som har gyldig lisens, vil være forsikret gjennom lisensen under arrangementet. Dersom en deltaker representerer en klubb som hun/han ikke er representasjonsberettiget for, kan klubben ilegges straffegebyr på 1000 kr og resultatene for denne utøveren slettes. 

Forsikringen man får sammen med engangslisensen gjelder kun under selve konkurransedagen, og denne krever ikke klubbtilhørighet. 

Avlysning

Ved avlysning av arrangementet før 1. mai 2020 refunderes 50 % av startkontingenten. Ved avlysning etter dette tidspunkt, refunderes ikke startkontingenten. Dette gjelder uavhengig av grunnen til avlysningen. Ved dårlig vannkvalitet, for lav vanntemperatur, for få påmeldte eller andre uforutsigbare årsaker forbeholder arrangøren seg retten til å flytte, endre eller avlyse arrangementet. 

Aldersgrenser og klasser

Deltakerne i AG konkurrerer mot deltakere i samme aldersklasse, iht. NTF sitt regelverk. Aldersklassen bestemmes av fødselsåret.

Utstyrskrav

Deltakerne skal stille med hette gitt av arrangøren. Ekstra badehette for å holde varmen (vanlig eller i neopren) er tillatt. Ekstra hette skal i så fall være under arrangørens hette.

Det er ikke tillatt med hansker, svømmeføtter, snorkel eller annet utstyr som potensielt kan øke svømmehastigheten. 

Det oppfordres til å bruke våtdrakt, men det stilles ikke noe krav til bruk av våtdrakt så fremt temperaturen i vannet ikke blir for lav og juryen velger å innføre påbud om drakt. Endringer i dette vil bli opplyst på deltakermøtet (prerace) før start.

Det er påbudt med CE-merket sykkelhjelm og krav om fungerende bremser.

Utover dette vises det til NTF sitt regelverk.

Parkering

Hove leirsenter har stor parkeringskapasitet. Herifra er det ca. 750 meter ned til arenaen.

Deltakerposer

Utlevering av deltakerposer vil foregå i torsdag og fredag på Sykkelsport AS; Arendal eller i sekretariatet før start. Det er mulig å hente for andre utøvere, forutsatt at det fremvises legitimasjon og fullmakt fra vedkommende utøver. Lisensen tegnes ved påmelding.

Lisensen kan også tegnes i sekretariatet ved henting av deltakerposen; da betales lisensen med Vipps, vi tar IKKE imot kontanter.

Start 

Konkurransene arrangeres med fellesstart.

Regler

NTF sitt konkurransereglement har til formål å:

• Sikre rettferdige konkurranser i god sportsånd

• Sikre deltakernes sikkerhet før, under og etter konkurranse

• Fremme evner og talent uten unødvendig begrensning på utøvernes muligheter

• Gi sanksjonsmuligheter overfor utøvere som tilegner seg en urettmessig fordel

Brudd på konkurranseregler kan resultere i at utøveren blir verbalt advart, straffes med tidsstraff, blir diskvalifisert eller suspendert/utestengt.  

Utover dette vises det til NTF sitt regelverk.

Doping

Hove Tri følger Antidoping Norges regelverk. Alle utøvere er ansvarlige for å sette seg inn i Antidoping Norges regelverk inkludert rutiner for testing.

Forsøpling

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon.

Tidsbegrensninger(cutoff)

Det settes en maksimaltid på 2,5 timer for å fullføre, og deltakere som bruker lengre tid enn dette, kan bes om å bryte løpet.

Resultater

Endelige resultatlister blir publisert kort etter målgang.

Protester

En utøver som protesterer mot en annen utøver, arrangør, arrangement eller dommer, må varsle hoveddommeren (HD) om at protesten vil komme, senest fem (5) minutter etter hans/hennes målgang. Selve protesten må være skriftlig levert senest femten (15) minutter etter målgang. Det er et protestgebyr på kr 400. Stevnets jury vil behandle protesten på vanlig måte og meddele resultatet til klageren på stedet. Juryens beslutning er endelig.

Premiering

De 3 beste jenter/damer og gutter/menn i hver klasse.

Gjenglemt

Gjenglemt utstyr vil bli oppbevart av stevneledelsen i inntil én uke etter konkurransen.

Overnatting

Hove har stor overnattingskapasitet, med både hotell, leirsenter og campingplasser.