Et trygt Hove Tri

Sikkerheten har alltid stått høyt på Hove. Det gjelder også smittevern.

Under Hove Tri 2021 vil vi sette inn ekstra tiltak når det gjelder smittevern. De tre viktigste pilarene vil være at ingen syke skal delta, god avstand mellom deltakere og mellom publikummere, og god håndhygiene. Dette er de mest effektive tiltakene for å hindre spredning av smitte.

I tillegg vil det være obligatorisk med bruk av munnbind utenfor selve konkurransen.

Alle som ikke deltar i konkurransen, vil ha også få anledning til å registrere seg på arenaen.

Hove Tri har oppnevnt en egen smittevernansvarlig og sammen med den øvrige arrangementskomiteen vår er vi i tett dialog med smittevernoverlegen i Arendal kommune, samt FHI-topp og kommunelege i Arendal, Preben Aavitsland.

Tiltakene er dynamiske og vil bli vurdert fortløpende i forhold til smittesituasjonen i Norge. Blant de aktuelle tiltakene på Hove i juni er:

* Begrenset antall deltakere

* Prerace-møtene vil foregå via nett (eneste unntak er NM Elite, NM sprint junior og UM)

* Mer fysisk plass til hver deltaker i skiftesonen

* Større avstand i tid mellom startfeltene (Lang mosjon, Kort mosjon, NM og UM)

* Svømmeløypa er "snudd" ift. tidligere år, for å unngå opphoping før start

* Det blir ikke tillatt med drafting på sykkeldelen (10 meters avstand)

* Endret løpeløype ift. tidligere år

* Deltakerne får ikke lov til å samle seg umiddelbart etter målgang

* Skiftesonen tømmes fortløpende etter hvert som deltakerne kommer inn

* Deltakerne har selv ansvar for drikke underveis (vi deler ut løperdrikke etter målgang, i lukkede flasker)

* Tilgang til håndsprit/håndvask på arena

Alle deltakere vil bli oppfordret til å holde avstand seg i mellom, samt hoste, spytte og snyte seg på en måte som reduserer risikoen for smitte.

Dersom du er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke delta (eller arrangere). Personer i risikogruppe anbefales dessuten, på generelt grunnlag, ikke å delta.  

Konkurransene gjennomføres etter prinsippet kom-løp-dra hjem. Det innebærer at det ikke vil bli gjennomført ordinære premieutdelinger og medaljeseremonier under årets arrangement.

Utover dette vil vi også følge smittevernveilederen for triatlonarrangement som er utarbeidet av Norges Triatlonforbund.

Veilederen kan du lese her:

https://www.triatlonforbundet.no/norges-triatlonforbund/nyheter/nyheter-2020/veileder-covid-19-paa-triatlonarrangementer/

Meld deg på idag!

Alle trenger et mål for treninga, og nå er du bare ett klikk unna.

Meld deg på